Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
Wydarzenia
#1
.....
Odpowiedz
#2
Rada Husycka, z pełnym mandatem społecznym i niosąc brzemię przyszłych pokoleń, wprowadza szereg dekretów, które mają na celu zabezpieczyć interes społeczeństwa. [Obrazek: 720px-Czech_Rep._-_Bohemia%2C_Moravia_an...8en%29.png]

1. Dekret o powołaniu Republik Moraw i Śląska
Zgodnie z planem oddania szerszych kompetencji lokalnym władzom zgodnie z ideami husyckimi, powołuje się Republikę Moraw ze stolicą w Brnie oraz Republike Czeską z tymczasową stolicą w Ostrawie. Władzom lokalnym powołanych w demokratycznym głosowaniu Rady Husyckiej oddaje się im zarząd nad sprawami wewnętrznymi. Powołuje się Federacje Republik Czech, Moraw i Śląska składającą się z tych trzech krain.


[Obrazek: 1200px-Coat_of_arms_of_the_Czechoslovak_Legion.svg.png]
2. Dekret o powołaniu Federacji Czech i Słowacji

Ogłasza się powołanie Federacji Czech i Słowacji. Dotychczasowy rząd Słowacki utrzymuje władze nad Słowacją do czasu wyłonienia nowych władz lokalnych, jednak Rada Husycka zaakceptowała ich dobrowolny akt włączenia do Federacji Czech, Moraw i Śląska. Zarząd nad sprawami zewnętrznymi, kluczowych sektorów gospodarki oraz wojskiem stanowić będzie Rada Husycka. Federacja Republik Czech, Moraw, Śląska i Słowacji na arenie międzynarodowej wciąż będzie posługiwała się nazwą “Czechy” do wyłonienia nowej nazwy w referendum, na które przyjdzie jeszcze czas.

[Obrazek: images?q=tbn%3AANd9GcQNkBqye8WQg6LP-5CGm...X&usqp=CAU]
3. Dekrety o zniesieniu ograniczeń w ruchu turystycznym

Znosi się ograniczenia w ruchu turystycznym na terytorium Czech, Moraw i Śląska. Władze lokalne Moraw i Słowacji zdecydowały się utrzymać granicę lądową dla ruchu turystycznego do czasu pełnego bezpieczeństwa w granicach Słowacji dla obcokrajowców. 

W celach odbudowy dawnych struktur turystycznych rząd przekaże odpowiednie środki, a także ufunduje dzieciom i nastolatkom do lat 16 obozy by promować wychowanie w naszej kulturze, dyscyplinę i tężyznę fizyczną.


[Obrazek: DGhNIC4dt_kxoP2pRIXVzq1heNBzokwZ3i2yLnDN...GQhPzGWCtw]
4. Dekret o nieograniczonym handlu wewnętrznym 

Wszystkie demokratycznie wybrane władze lokalne państw Federacji podjęły jednomyślne decyzję o zniesieniu ceł na swoje towary w handlu wewnętrznym. Towary wewnątrz wspólnoty mogą podróżować w specjalnie oznaczonych pociągach towarowych, samolotach i transportach lądowych bez kontroli granicznej. Specjalne oznaczenia wydawać będzie Ministerstwo Handlu bez opłat dla wszystkich uczciwie działających przedsiębiorców o nieskazitelnej reputacji.

W celu uruchomienia handlu ze Słowacją rząd Federacji przygotował plan pomocowy na zakup środków transportu i uruchomienia spedycji. Fabryki Skody i Tatry pracują pełną parą by wyprodukować samochody cywilne, transportowe i ciężarówki nowej generacji, które pozwolą nam na wolną, acz szybką dzięki wspaniałym silnikom, wymianę handlową.

//
Koszt inwestycji: http://www.domination.ugu.pl/showthread.php?tid=410
Odpowiedz
#3
Skutki gospodarcze na tf

+3 % poparcia
Odpowiedz
#4
[Obrazek: Star%C3%BD_Vy%C5%A1ehrad%2C_1420.jpg]
Federacja gotowa na wojny
Tematem numer jeden wszystkich komunikatów i wypowiedzi medialnych stało się oskarżenie Czechów o bycie islamskimi terrorystami. Media dominują wypowiedzi psychologów, którzy prześcigają się w teoriach na temat chorób psychicznych czy też zaburzeń, które mogły wywołać jawny atak szaleństwa polskiego rządu - najpopularniejszą teorią jest mutacja COVID-19 lub wywołane jego mutacją uszkodzenie mózgu. MSZ zdecydował się nie odpowiadać na prowokację drogą oficjalną, a w wewnętrznym, państwowym komunikacie sprawa została postawiona jasno - "Odpowiedź legitymizowałaby ten idiotyzm. Jedno jest pewne, jeśli Polska rozpocznie wojnę to upadnie, a kilka zakładów psychiatrycznych dorobi się na przyjęciu obecnych oficjeli państwowych - z pewnością nie będzie można ich sądzić jako zdrowych na umyśle” - opowiedział  Czesław Prdeli-Hajzlu, specjalista ds. Zdrowia psychicznego przy Radzie Husyckiej.

Generał Znicitpolski ogłosił iż armia Federacji jest gotowa na konfrontacje z Polską, jednak potencjalny wysiłek poświęcony opanowaniu Polski będzie wymagał niebywale ciężkiej pracy i poświęcenia z rąk na wszystkich. Federacja wydała oficjalne komunikaty, w których dziękuje za zwiększone zainteresowanie służbą w wojsku i za prywatne zbiórki, które się pojawiają i żaden grosz z nich nie zostanie zmarnowany, a żaden rekrut nie będzie walczył przeciwko Prawdzie. Rząd nie planuje wypuszczenia obligacji wojennych na krótki termin - każdy grosz się przyda i każdy Husyta powinien mieć swój wkład w obronę swojej ojczyzny, jednak pozostawimy to w oddolnych inicjatyw. Sukcesy tych zbiórek są imponujące.

Rządy Republik Federacji rozpoczęły tajne obrady - powszechnie mówi się o powołaniu Hetmana zgodnie z nową konstytucją - Hetman miałby przejąć obowiązki rządów państwowych wewnątrz Federacji, pełny zarząd nad sprawami wojskowymi odpowiadając wyłącznie przed Bogiem, Narodem, Historią i Radą Husycką.

You have not unlocked this post's content yet. Please reply to this thread to unlock the content.
Odpowiedz
#5
+3 rezerwy lądowe
+1 % poparcia

Oficjalnie zbiórki nie przyniosły oczekiwanych efektów i kwota to tylko 1 mld
Odpowiedz
#6
.
Odpowiedz
#7
[Obrazek: 440px-%C4%8Cs._voj%C3%A1ci_v_Kr%C3%A1sn%...%C4%9B.gif]
Ogłoszona zostaje mobilizacja
Rząd Federacji postanowił ogłosić mobilizację wojsk lądowych. Celem mobilizacji jest powołanie pod broń 60 tysięcy obywateli Federacji do pełnienia funkcji pomocniczych w trakcie konfliktu z Polską - wezwania zostały rozesłane do większości obywateli w wieku 18-30 lat, a zignorowanie wezwania jest traktowane jako zdrada stanu. Komisje wojskowe w pierwszej kolejności przyjmą ochotników (także tych wieku do lat 40  i kobiety nieobjętych obowiązkowym wezwaniem). Federacja ogłasza iż jest to konieczne by zapewnić bezpieczeństwo liniom zaopatrzeniowym i kontroli punktów wojskowych, a zmobilizowane jednostki nie będą pełniły roli pierwszego frontu dopóki sytuacja nie będzie tego wymagać. Zmobilizowani otrzymają pełny żołd. Minister obrony stwierdził także iż po zakończeniu wojny żołnierze otrzymają wybór przyjęcia trwałego kontraktu wojskowego lub zostaną zwolnieni do domów.


Plan antykryzysowy
Trwają pracę nad pakietem antykryzysowym pomagającym ofiarom konfliktu na terytorium Federacji. Pakiet zakłada pełne odszkodowania dla strat w wyniku prowadzenia działań zbrojnych, zniszczeń wojennych, utraty dorobku. Federacja posiada nadwyżkę budżetową, która zostanie przekazana na wzmocnienie biznesu w tym trudnym okresie po zakończeniu działań zbrojnych. Rada Husycka prosi o solidarność i odwagę w tych trudnych czasach.

You have not unlocked this post's content yet. Please reply to this thread to unlock the content.
Odpowiedz
#8
8 rezerw ladowych
2 % poparcia
Odpowiedz
#9
[Obrazek: z19158691V,Mateusz-Morawiecki--wicepremi...ie-PiS.jpg]
Pakiet Stymulacyjny “Moraw-Jewecki”

Z uwagi na przebyły konflikt zbrojny i szkody wyrządzone w trakcie działań wojennych gospodarce i obywatelom rząd federalny podjął decyzję o uwolnieniu rezerw budżetowych na cele stymulacji gospodarki i napraw krzywd wynikających z wojny z Polską.

Fundusze są przeznaczone w pierwszej kolejności dla obywateli Czech, Moraw, Śląska i Słowacji (terytorium Federacji), jednak w przypadku nadwyżki budżetowej mogą one powędrować do strefy okupowanej.

[Obrazek: 20180621112358_2018-025.jpg]

1. Fundusz Żołnierski


Osoby pełniące służbę dla Federacji i pokrzywdzone w wyniku prowadzenia działań zbrojennych otrzymają specjalny dodatek do żołdu, natomiast rodziny osób, które życie straciły otrzymają jednorazową zapomogę specjalną. Chwała Bohaterom i Męczennikom Wojska Husyckiego!

[Obrazek: d223ee4fdebdcd40ae2cd65f88141ed1_XL.jpg]
2.  Fundusz Odbudowy

Regiony przygraniczne w wyniku ruchów wojskowych otrzymały dofinansowanie do naprawy infrastruktury związanej z ruchami wojsk pancernych i zmechanizowanych. Wypłacono także odszkodowania za różnice w nielicznych przypadkach zarekwirowania sprzętu ad hoc (różnica w wartości pomiędzy zarekwirowaniem, a oddanie, poniesione udokomuntowane koszty poniesione w wyniku straty obiektu, a także symboliczny dodatek).

[Obrazek: the-border-town-of-esk-tn-czeski-cieszyn...KMTG9B.jpg]
3. Fundusz Inwestycyjny

Kilkanaście rejonów i gmin przy granicy polsko-czeskiej i polsko-słowackiej otrzymały specjalne przywileje federalne - zwolnienia podatkowe na start, możliwość wydawania wiz roboczych dla Polaków i Ukraińców z terenów okupacyjnych, a także państwowe ziemie zostały udostępnione w formie przetargów na biznes - przedsiębiorstwa otrzymają prawa do dzierżawy, a następnie zakupu ziemi. Specjalną ustawą od kosztu dzierżawy tych działek może zostać odliczony zapłacony podatek dochodowy.

You have not unlocked this post's content yet. Please reply to this thread to unlock the content.
Odpowiedz
#10
2 % poparcia
Następny lvl usług, bedzię kosztował 10 % mniej
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości